Ordet coaching betyder i grunden förflyttning. Från ett nuläge till ett önskat läge.

Lite då och då kan vi behöva vägledning i livet; vi kan ha längtan, lust och nyfikenhet att gå lite djupare i oss själva och hitta vår fulla kapacitet.

Det kan också handla om små eller stora delar som rör dig själv, familj, jobb eller andra relationer. En känsla av att livet hakat upp sig, att du tappat bort din inspiration eller att det bara behövs en förändring, utan att man vet varför. Tillsammans lägger vi grunden för lärande och medvetna val, och också identifiering av din vilja.

Inom psykosyntesen ses människan som en helhet där kropp och själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med varandra och hur det samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt.

Jag anser att det är en oerhört tacksam och förstående psykologiform som i samtalscoaching gör individen medveten om sig själv och sitt tanke- och känslomönster på ett utvecklande sätt.

Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och jag följer deras etiska regler.